درباره About us

فروش لوازم مصرفی آندوسکوپ = selling endoscope accessories

فروش آندوسکوپهای دست دوم selling referbished Endoscopes

بازدید دوره ای آندوسکوپهای بیمارستانها 

تعمیرات = Endoscope Repairing

فروش دهانی آندوسکوپی  یکبار مصرف کشدار بزرگسالان = bite Block single used with strap for adults