تماس contact

02146831027   =    00982146831027

09127699010   =  00989127699010

09127685726 واتس اپ   =  whats app 00989127685726

samateb1@yahoo.com

تهران - شهر قدس   Qods City.Tehran, Iran

t.me/samatebamiri

Instagram: samatebqods

linkedin.com/in/hamid-amiri-7881b4b3